Wednesday, March 11, 2015

Wedding collection
Wedding is big thing ! 

It´s great occasion, big family & friends meeting, one of the most important day in lives of participants ...

Svadba je veľká vec ! Je to skvelá príležitosť na stretnutie s najbližšou rodinou a priateľmi. 
Jedna z najdôležitejších udalostí v živote nielen mladomanželov, ale aj všetkých zúčastnených. 

And we all know great occasion needs a special postcard, so I have created these super elegant wedding postcards.

Všetci vieme, že špeciálne príležitosti si vyžadujú špeciálne pohľadnice, preto som vytvorila tieto elegantné svadobné pohľadnice. 


I love heat embossing. It´s one of my favorite techniques and I found heavenly combination - use silver embossing powder on silver cardstock or gold embossing powder on gold cardstock. The result is sparkly, classy, elegant and so beautiful. It´s definitely worth to try.

Milujem horúce embosovanie. Je to jedna z mojich najobľúbenejších techník. 
Pri experimentovaní a skúšaní rôznych kombinácii som našla úžasnú kombináciu - použite strieborný embosovací prášok na strieborný papier alebo zlatý embosovací prášok na zlatý papier. Samozrejme odporúčam vysokokvalitný Ag / Au výkres vysokej gramáže. Výsledok je ligotavý, ale pritom klasický, elegantný a veľmi pekný. Určite to stojí za vyskúšanie. 


 In my opinion combination of silver or gold with white color is incredibly stylish.

Podľa mňa je kombinácia striebornej alebo zlatej s bielou farbou neuveriteľne štýlová. The third type of elegant wedding card is to heat emboss the vellum.  I embossed the paper using my Big Shot machine and embossing folders from Ranger. The outcome is so pretty. 

Tretím príkladom vytvorenia elegantnej svadobnej pohľadnice je horúce embosovanie na pauzovací papier. Papier na pozadí mojej pohľadnice som embosovala použitím môjho Big Shotu a embosovacej kapsy od Ranger. 


Hope you like it. Have a nice day.

Dúfam, že sa vám môj dnešný príspevok páčil.


No comments:

Post a Comment