Tuesday, May 26, 2015

May Challenge at Altenew


Hello everyone,
I would like to present you cards created for Altenew May 2015 Challenge

Krásny deň všetkým,
dnes by som vám chcela prezentovať pohľadnice, s ktorými by som sa chcela prihlásiť do Májovej Challenge firmy Altenew. 


The inspiration for this challenge was this picture from Tunisia. Wonderful patterns and colours.


Inšpiráciou pre challenge bol tento obrázok z Tuniska. Nádherné farby a vzory. 
I wanted to play with my new stamp set by Altenew called Magnolias for her. I have used just this stamp set.
Finally, I have tried the combination of gold embossing with watercoloring.
I loved the outcome so much that I have created two cards ...  very similar and still different

Už dlhšie som chcela vyskúšať nové pečiatky od Altenew - Magnolias for Her / Magnólie pre ňu. Pre túto challenge som použila len tento jeden set.
Taktiež som dlhšiu dobu chcela vyskúšať kombináciu zlatého horúceho embossingu s akvarelovým maľovaním.
Výsledok sa mi páčil natoľko, že som vytvorila až 2 pohľadnice ... veľmi podobné, a pritom odlišné First card is very gentle, soft. The gold dominates in its combination with white.  

Prvá pohľadnica je jemnejšia a prevláda v nej zlatá farba v kombinácii s bielou. 

I wanted to emphasize the blue and the gold colour on the second card that´s why I have used my most favourite combination - gold embossing powder on gold cardstock.

Na druhej pohľadnici som chcela zvýrazniť modrú a zlatú farbu, preto som použila aj moju najobľúbenejšiu kombináciu - zlatý embosovací prášok na zlatom výkrese. 

I hope you like my cards. 

Dúfam, že sa vám pohľadnice páčili.
2 comments: