Thursday, January 8, 2015

Tree collection

I bought this stamp because I love its universality. I had few projects in my mind since the first time I saw it ... the real love :-) I don´t know its name, but you can find the details here      Táto sada ma zaujala svojou univerzálnosťou. Hneď som si vedela predstaviť niekoľko projektov, a tak som neváhala ani minútu... bola to láska na prvý pohľad :-) Neviem zistiť jeho meno, ale detaily nájdete tu.

There are 2 beautiful trees - you can decide for the solid shape or for the outlined shape. 

             Sada obsahuje 2 krásne pečiatky stromov - môžete sa rozhodnúť pre siluetu stromov alebo len pre ich obrys.
 


 I love the sentiment : Life is not a matter of counting the years, it´s a matter of making the years to count. Background is the combination of several blue shades of Distress Ink Pads from Ranger. 


Milujem motto tohto setu: Život nie je o počítaní rokov, ale o tom, aby sa počítali prežité roky.  je to voľný preklad, určite existuje aj lepší slovenský preklad :-)
  


 I really wanted it to look  old, so I shaped the edges of the card. 


Chcela som, aby pohľadnica ladila s mottom a pôsobila staro, preto som obrúsila jej hrany.  
 Pozadie je kombináciou viacerých modrých odtieňov Distress pečiatkových podušiek od Ranger.
 
The tree shapes are perfect for sympathy cards. 


Stromové pečiatky sú jednoducho predurčené pre tvorbu kondolenčných pohľadníc.
  Yes perfect for sympathy cards, but not necessarily. I used the colorful background, change the sentiment and look at the surprise :-) 


Je pravdou, že sú skvelé pre tzv. sympathy cards, ale nie nevyhnutne. Vytvorila som farebné pozadie, zmenila motto  a pozrime sa na prekvapenie :-)
 

The last example shows the difference you can achieve with just a few changes. Slight difference in color tones and you can create either the birthday or the sympathy card. 


Posledný príklad ukazuje rozdiel, ktorý môžete dosiahnuť len malými zmenami. 
Rozdiel vo farebnosti a vytvoríte buď narodeninovú alebo kondolenčnú pohľadnicu.
 I hope I have given you some inspiration. Thanks for stopping by.

Dúfam, že som vás aspoň trochu inšpirovala. Ďakujem, že ste sa zastavili.

No comments:

Post a Comment